Thursday, October 17, 2019
#128 Hello Germany :D

Here we are in Germany :D We came here three weeks ago and we're still adjusting. We are also busy arranging the apartment and I just can't wait when we're finished and it's going to be around my birthday which is by the end of November. We also started this new job, pretty similar to the one we had in the Netherlands but still not as good as that one! I guess I'm gonna miss the people and that job for quite some time yet, it was so hard to leave it all behind. 

Don't get me wrong I'm insanely happy to be here, living with my mom, closer to Poland but changes stress me out and I'm just glad that it seems that we've already settled. This place is really good for us, it's just what we needed :) I'm so happy to be here and I miss Poland less than when we were still living in the Netherlands. Germany just looks more like our country ;)

What more can I say? Living without roommates feels just amazing! :D I don't need to use earplugs anymore and I used to use them every single day ;)I tak oto jesteśmy w Niemczech :D Przybyliśmy tutaj 3 tygodnie temu i wciąż się aklimatyzujemy. Zajęci jesteśmy także urządzaniem mieszkania i nie mogę się doczekać kiedy skończymy a będzie to w okolicach moich urodzin, które są pod koniec listopada. Zaczęliśmy także nową pracę, całkiem podobną do tej, którą mieliśmy w Holandii ale jednak nie tak samo fajną! Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będę tęsknić za tamtymi ludźmi i tamtą pracą, było bardzo trudno zostawić to wszystko za sobą.

Nie zrozumcie mnie źle, bo jestem mega szczęśliwa, że tu jestem, mieszkam z mamą, bliżej Polski ale zmiany mnie niesamowicie stresują i cieszę się, że wygląda na to, że to już będzie nasze stałe miejsce. Jest nam tutaj bardzo dobrze i właśnie tego nam było trzeba :) Jestem szczęśliwa, że tu jesteśmy i mniej tęsknię za Polską niż jak jeszcze mieszkaliśmy w Holandii. Niemcy też wyglądają bardziej jak nasz kraj ;)

Cóż więcej mogę dodać? Mieszkanie bez współlokatorów to bajka! :D Nie muszę już używać stoperów do uszu a używałam ich tak to dzień w dzień ;) We looove mushrooms :D

Kooochamy grzyby :D


Our plants waited for us patiently :)

Nasze roślinki cierpliwie na nas czekały :)


We already have some new ones on board ;) This is peperomia polybotrya :)

Doszło także kilka nowości ;) To jest peperomia polybotrya :)


Peperomia optipan


The new aloe vera from our old one in the picture below ;)

Nowy aloes z naszego starszego aloesu ze zdjęcia poniżej ;)


This old aloe vera was taken from my parents' apartment in Wrocław, Poland. No one took proper care of it and it looks the way it does :/ But... I'll use it for face masks ;)
And the other plant is chestnut :)

Ten stary aloes został zabrany mieszkania moich rodziców we Wrocławiu. Nikt się nim należycie nie opiekował dlatego wygląda jak wygląda :/ Ale przerobię go na maseczki do twarzy ;)
A druga roślina to kasztanowiec :)


I don't know what that is but it was growing right next to one of our opuntias and my husband wanted it to be his plant ;)

Nie wiem co to jest ale rosło obok jednej z naszych opuncji i mój mąż chciał, żeby to była jego własna roślinka ;)


Philodendron scandens


Scindapsus aureus


Scindapsus pictus silvery ann


Aeonium arboreum schwarzkopf - another plant that belongs to my husband ;)

Aeonium arboreum schwarzkopf - kolejna roślina mojego męża ;)


Ceropegia woodii - already has some new leaves :D

Ceropegia woodii - już ma nowe listki :D


I also planted cones to have little pine trees that later I'm going to plant in the woods :) I got the instruction from one of the pages and I just can't wait for the outcome ;)

Zasadziłam też 2 szyszki, żeby mieć małe sosny, które potem zasadzę w lesie :) Przeczytałam instrukcję sadzenia szyszek na jednej stronie i już nie mogę się doczekać co z tego wyjdzie ;)


My 'old' passion is still happening ;)

Moja 'stara' pasja wciąż żywa ;)