Thursday, June 16, 2016
#93

There is another beautiful boulevard that has just opened in my city (of Wrocław, Poland)! :) I took some photos there and one of them actually won a prize in the contest on the boulevard's facebook page, it's such a nice feeling! And so is spending time on the beach by the river :)We Wrocławiu otwarto właśnie kolejny, piękny bulwar! :) Zrobiłam tam kilka zdjęć i jedno z nich zostało nagrodzone w konkursie na fejsbukowej stronie tegoż bulwaru, to takie miłe! Tak samo jak spędzanie czasu na plaży nad rzeką :)
Kayak dwarfs ;)

Krasnoludki kajakarze ;)We went for a little walk the other day and found my favorite color flowers which now are my wallpaper :)

Pewnego dnia wybraliśmy się na mały spacer i znaleźliśmy kwiaty w moim ulubionym kolorze, które to teraz są moją tapetą :)

Oh my dread :P

O mój dredzie :P


My favorite owl eco bag :)

Moja ulubiona sowia eko torba :)


One day we went to visit my fiance's family who just adopted two 3-month-old kittens. Oh my, it's a pure joy to pet these little cutiepies! But of course I adore the adult cats as well ;) And dogs, owls, horses, rats (and bats ;)) and all the animals in the world <3 Lucky for me, my baby is also a huge animal lover :)

W któryś tam dzień wybraliśmy się do rodziny narzeczonego, która właśnie zaadoptowała dwa, 3 miesięczne kotki. Głaskanie tych małych słodziaków to sama radość! Choć oczywiście uwielbiam również i dorosłe koty ;) I psy, sowy, konie, szczury (i nietoperki ;)) i wszystkie zwierzęta na świecie <3 Na szczęście mój ukochany także kocha zwierzęta :)

Bat earrings that I purchased supporting the trip from http://speleomeduza.eu/en/, check out their page! :)

Firma Siju - biżuteria srebrna specjalnie na Wyprawę Jaskiniową Meduza przygotowała wyjątkowe kolczyki z motywem nietoperza. Z każdej sprzedanej pary kwota 4 zł zasili wyprawowy budżet i z pewnością pomoże w realizacji ambitnych, tegorocznych celów! Kolczyki można kupić na stronie www.siju.eu oraz bezpośrednio na podanej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=6257240592.

Sama oczywiście wsparłam akcję kupując kolczyki, które widzicie na zdjęciu. Bardzo spodobało mi się to, że są takie małe i skromne a przy tym bardzo ładnie prezentują się na uchu :) A że przy okazji jest to wparcie ludzi z pasją to tymbardziej jestem ZA :)


Part of my owl collection ;)

Część sów z mojej kolekcji ;)
Owl sheets <3

Sowia pościel <3


Sunset sky over the city :)

Zachód słońca nad miastem :)


Wednesday, June 08, 2016
#92

Feels like on vacation in the picture above ;) And as to my otufit I used one of my favorite color combination that is black & beige, always stylish :) And in the meantime I'm preparing for another photo shoot tonight, see ya!Na pierwszej focie czułam się zupełnie jak na wakacjach ;) A co do mojej stylizacji to wykorzystałam jedną z moich ulubionych kombinacji kolorystycznych czyli czerń plus beż, jak zawsze stylowo :) A tymczasem przygotowuję się do kolejnej sesji dziś wieczorem, dozo! 
Top - SH (H&M) | Pants - Bershka | Flats & Bracelets - Allegro
Purse - I Am | Earrings - siju.euWednesday, June 01, 2016
#91

A different kind of post today ;) As I wrote in the previous one I'll try to post some everyday photos every few weeks. These are the ones that I collected since the 18th of May. The one above was taken when I was doing my make-up and wasn't in a very good mood (just look at that face, it says for itself! ;)). 

Nevertheless taking pictures and editing them devours me completely, I could spend hours photoshopping! Even though I prefer a rather subtle retouch, I think it's indeed amazing how much can be done to make a picture look better :) 

I'm also really grateful to my blog photographer and a good friend, Piotr, who showed me some tricks when it comes to editing the photos :)Dzisiaj troszeczkę inny post ;) Tak jak pisałam w poprzednim, postaram się publikować trochę codziennych fot co kilka tygodni. To są zdjęcia, które uzbierałam od 18tego maja. To powyżej zostało zrobione podczas gdy robiłam makijaż i nie byłam w zbyt dobrym humorze (tylko spójrzcie na tą twarz, mówi sama za siebie! ;)). 

Niemniej jednak robienie zdjęć i ich obrabianie pochłania mnie całkowicie, mogłabym godzinami siedzieć w photoshopie! Chociaż wolę raczej subtelny retusz to myślę, że to naprawdę niesamowite ile można zrobić by zdjęcie wyglądało lepiej :)

Jestem też niezwykle wdzięczna mojemu blogowemu fotografowi i dobremu koledze, Piotrowi, który pokazał mi kilka sztuczek jeśli chodzi o obróbkę zdjęć :)


My make-up brushes :)

Moje pędzle do makijażu :)


And we went for a walk... which didn't comfort me whatsoever. On the contrary, I had really bad and depressing thoughts which is also written on my face.

No i poszliśmy na spacer... co mnie wcale nie pocieszyło. Wręcz przeciwnie, miałam bardzo podłe i dołujące myśli co także mam wypisane na twarzy.


There are lots of dwarfs in the city of Wrocław, I adore those little creatures!

We Wrocławiu roi się od krasnoludków, uwielbiam te małe stworzenia!


I got a little bit better, at least for a short moment because I broke into tears a few minutes later... it's all because I still suffer from depression and the mood swings are one of the symptoms of this nasty illness.

Trochę mi się polepszyło ale na krótko, bo po paru minutach zalałam się łzami... to wszystko dlatego, że nadal zmagam się z depresją a zmienne nastroje to jeden z objawów tej paskudnej choroby.


We went for a walk again, my babe can't seem to make a normal face when the picture is taken ;) And I was still not feeling well :/

Znowuż poszliśmy na spacer, moje kochanie chyba nie umie zrobić normalnej miny do zdjęcia ;) A ja wciąż nie czułam się za dobrze :/

On our way back home when the sun was setting :)

W drodze powrotnej podczas zachodu słońca :)


A dwarf journalist ;)

Krasnoludzki dziennikarz ;)


And I'm being myself again :)

I znowu jestem sobą :)
WBK West Bank - Dwarf Department :)


Well-wisher dwarf :)

Krasnal Życzliwek :)


My birthday gift - purple&pink cotton ball lights :)

Mój prezent urodzinowy - fioletowo-różowe lampki :)
One of my brand new favorite earrings :)

Jedne z moich nowych ulubionych kolczyków :)


A walk by the river... oh how much I love this city!

Spacer nad rzeką... ależ ja kocham to miasto!


A part of my window view in the morning when the sun was rising... it was a good day :)

Część mojego widoku z okna o wschodzie słońca... to był dobry dzień :)